Kommittéer

Medelpads Golfdistriktsförbund hanterar frågor om distriktets tävlingar, utbildning, etc.
Vi är också klubbarnas kanal till Svenska Golfförbundet.

Kommittéer
Bankommittén
Juniorkommittén
Juridiska kommittén
Paragolf
Regel- och Handicap-kommittén
Tävlingskommittén