Regel- och Handicapkommittén

Regel- och Handicapkommittén har till mål att:

 • Vidareutbilda och examinera distriktsdomare och klubbdomare i distriktet.
 • Stödja och bistå klubbarna i distriktet i regel, handicap och amatörfrågor
 • Granska och godkänna de lokala regler som finns på  klubbarna i distriktet.
 • Fördela domaruppdrag till distriktstävlingar.
 • Upprätthålla distriktsansvar gällande handicapsystemet.
 • Utbilda och samordna hcp-ansvariga i distriktet.
 • Biträda klubbarna i distriktet vad gäller markering av banor

 

Regel- och Handicapkommittén har till uppgift att:

 

 • Verka för att varje klubb, förutom klubbdomare, har minst en distriktsdomare
 • Genom godkännande av klubbars lokala regler tillse att dessa följer golfens regelverk
 • Upprätthålla kunskapsnivån hos distriktets domare genom årlig certifiering.
 • Verka för utbyte av erfarenheter bland distriktets domare genom årliga ERFA träffar.
 • Verka för att förbättra regelkunskaperna bland distriktets medlemmar.
 • Stödja distriktets tävlingsverksamhet genom till delning av domaruppdrag.
 • Sprida kunskap om handicapreglerna genom information och utbildning.
 • Verka för att alla klubbar har fungerande Handicapkommittér.
 • Uppfylla SGFs krav på en distriktskommitté för handicap frågor.