MDGF:s mötesprotokoll 2023

Här hittar du protokoll från MDGF:s styrelsen.

Tidigare mötesprotokoll: