Juniorkommittén

Våra mål är att verka för fritt spel för samtliga juniorer.
Ansvara för vidareutveckling av distriktets spelarutveckling inom så väl bredd som elit.
Planera individuella – och lagtävlingar.
Bistå klubbarna i deras planering och genomförande av distriktets juniortävlingar.
Hålla hemsidan uppdaterad med adekvat information.
Fortsätta med regelbundna kontakter med klubbarnas junior och elitansvariga.

Junior- och Elitkommittén skall under året särskilt arbeta med att:

  • vidareutveckla distriktets elitjuniorverksamhet
  • öka samarbetet med ansvariga inom SGF
  • öka samarbetet mellan klubbarnas junior- och elitansvariga