Bankommittén

SGFs bankonsulent för GGF är Håkan Blusi. Bankonsulenten stödjer bankommittéer, styrelser och greenkeepers i frågor som rör bana, personal, maskiner m.m.

Bangruppen har till uppgift att stimulera samarbetet mellan klubbarna avseende kunskaper och erfarenhet. Exempelvis rörande drift, underhåll och utveckling av banverksamheten, stödja nya banprojekt och medverka till utbildning av banpersonal.