Regler för golfspel och lokala regler

”Regler för Golfspel” är det regelverk som vi till vardags kallar golfreglerna och styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan uppkomma i samband med golfspel. Som klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och pliktområden och mycket mer. Reglernas uppgift syftar till att göra golfen så rättvis som möjligt. Grunden för ”Regler för Golfspel” revideras vart fjärde år.

Nya golfregler 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för golfspel. Det är en mindre omfattande revidering än den stora modernisering som gjordes för fyra år sedan och de flesta ändringar från 2019 är kvar.

Men det är några ändringar som är bra att känna till – och självklart en ny regelbok att läsa, ladda ner eller köpa.

6 viktiga regelnyheter

  • Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken
  • Förenkling av lättnad på flagglinjen
  • Tillåtet att ersätta en skadad klubba
  • Du behöver inte skriva din spelhandicap på scorekortet
  • Nytt undantag om boll rubbats av naturkrafter
  • Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll

Regel-, handicap- och amatörfrågor hanteras av Regel & Handicapkommittén

Här intill finner du länkar till intressanta sidor.