Tävlingskommittén

Utse arrangör av tilldelade nationella tävlingar
Utse arrangör av beslutade distriktstävlingar
Utgivande av tävlingsstatuter och manualer för distriktstävlingar.
Planera och ansvara för distriktstävlingar.
Planera och ansvara för nationella tävlingar som distriktet tilldelats av SGF.