Spelformer

Spelsätt, speltyper och spelformer
Det finns många sätt att spela spelet golf. Här förklaras överskådligt de vanligaste modellerna. (Se länken till höger)

Därför värnar MGDF om matchspel
Matchspel är golfens ursprungliga spelform som vi starkt vill värna om och återinföra som det vanligaste sällskapsspelet.

Matchspelet är väsentligt skiljt från slagspel. Du spelar inte mot banan utan mot en motspelare av kött och blod. Detta skapar en närvaro, intensitet och spänning som lyfter fram ditt bästa spel i kampen om varje hål.

Matchspel är fortfarande den normala spelformen vid sällskapsspel över hela världen – utom i Sverige. Poängbogey spelas bara i arrangerade klubbtävlingar.

I Sverige har handicapsystemets utformning lett till att särskilt nybörjare spelar mycket poängbogey, med ett mer chansartat spel, dålig vård av bollen och längre rondtider som följd.

Historia
Matchspel har spelats på de skotska strandängarna, troligen sedan början 1000-talet.
Poängbogey, eller Stableford som det heter utanför Sverige, är en relativt modern företeelse som spelades första gången i maj 1932 på Wallasey Golf Club. Först 1968 erkändes poängbogey som en spelform inom golfen.