Slope och index

Slope och banvärderingsfrågor hanteras nu av SGF.