Golfbil

Golfbil och andra transportfordon
Regler och bestämmelser om körning med fordon i golfspelet omgärdas fortfarande av lagstiftarens förbud, krav och dispenser.

Även om det kanske låter enkelt att tillåta privat körning eller bedriva uthyrningsverksamhet med golfbilar, golfmopeder och golfcyklar, innebär det en del administration. Golfklubben/golfbolaget måste vara medveten om och ha koll på klassificerings-, dispens-, registrerings-, besiktnings-, försäkrings-, körkorts-, uthyrningsfrågor m.m.

Vid tävlingsspel är grundregeln att transporthjälpmedel som golfbil, golfmoped, golfcykel eller motsvarande ska regleras. Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok redogör och fastställer vilka bestämmelser som gäller i fråga om tillstånd och dispenser under avsnittet Transportmedel.

Det är klubbarna som avgör till vem och hur golfbilarna hyrs ut, beroende på tillgång och prioriteringar.