Regler för golfspel och lokala regler

”Regler för Golfspel” är det regelverk som vi till vardags kallar golfreglerna och styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan uppkomma i samband med golfspel. Som klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och pliktområden och mycket mer. Reglernas uppgift syftar till att göra golfen så rättvis som möjligt. Grunden för ”Regler för Golfspel” revideras vart fjärde år.

Senaste utgåvan av ”Regler för Golfspel” trycktes på svenska i januari 2019 och finns att beställa via Golfbokhandeln. Däremot är det lättare att ladda ner appen som finns för både IOS och Android

Regel-, handicap- och amatörfrågor hanteras av Regel & Handicapkommittén

Här intill finner du länkar till intressanta sidor.