Styrelse och kommittéer

Ordförande
Mikael Sandberg
Kontakt
Telefon: 076-798 38 32
E-post: mikael.s.sandberg@telia.com
Klubb Sundsvalls GK

Kassör
Camilla Åström
Kontakt
Telefon: 070-5498362
E-post: camillaastrom.privat@gmail.com
Klubb Sundsvalls GK

Sekreterare
Ulf Stecksen
Kontakt
Telefon: 0730-86 07 19
E-post: ulfsteck@msn.com
Klubb Hussborgs GK

Elitansvarig
Mattias Lundström
Kontakt
Telefon: 070-2443254
E-post: tjombe@gmail.com
Klubb Öjestrand GC

Banansvarig
Håkan Blusi
Kontakt
Telefon: 070-6205245
E-post: hblusi@yahoo.se
Klubb Öjestrands GC

Utbildningsledare
Mats Olofsson
Kontakt
Telefon: 070-522 48 66
E-post: mheo@telia.com
Klubb Hussborg GK

Ansvarig Senior
Mats Lindevall
Kontakt
Telefon: 070-366 41 90
E-post: mats.lindevall@telia.com
Klubb Timrå GK

Ansvarig Junior
Ulrica Pettersson
Kontakt
Telefon: 070-56 32 912
E-post: ulricapettersson@yahoo.se
Klubb Öjastrands GC

TKO, Regler & Hcp 
Per Felländer
Kontakt
Tel:
070-3858685
Epost:
per@skyltarna.com
Klubb: Sundsvalls GK