Bana och Miljö

 

På bana och miljö får ni hjälp med rådgivning om banan, slopevärdering och miljöåtgärder exempelvis GEO certifiering.

Vi hjälper till med att sätta er i kontakt med personal på SGF.

Under hösten 2017 när de svenska direktiven är klara kommer ett seminarium om hur klubben startar upp sitt miljöarbete att hållas.

SGF’s Bankonsulenter

Det finns sju bankonsulenter anställda av Svenska Golfförbundet. De står till förfogande för klubbarna att använda sig av för att få hjälp med sina golfanläggningar.

Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns stora specialistkunskaper hos bankonsulenterna. Varje konsulent ansvarar utöver generell rådgivning till anläggningar inom sin region även för ett eget specialområde som bevakas och följs mer ingående. Konsulenten delar med sig av de specifika specialistkunskaperna vid SGF:s utbildningar samt vid behov även vid särskild rådgivning till klubbarna över hela landet, det vill säga även utanför bankonsulentens hemmaregion

Medelpads kontaktperson är:
Boel Sandström
Distrikt: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland. Expertområde: växtskydd och övervintring.
070-556 04 24
boel.sandstrom@golf.se