Utbildning

Nya golfreglerna 2019

 

Som ni alla vet är det dags för nya golfregler 2019. Här kommer nu information, plats och datum för utbildningarna.

 

MGDF:s utbildningar

Nivå 2 – 15-16 december

 • För distriktsdomare/klubbdomare eller de som vill bli domare
 • Tid & plats: 16 timmar över två dagar. Scandic Nord

Nivå 1 – 26 januari

 • 4-6 st per klubb. Klubbdomare, kansli, tävlingsledare, pro, kommitté och lagledare
 • Tid & plats: En heldag, ca 09.00-17.00, 26/1 på Scandic Nord
 • Anmälan öppnar 1 december

Klubbpresentation – löpande från vecka 6

 • Utbildning för klubbens medlemmar
 • Tid: 2 timmar
 • Plats: På din klubb, kanske flera klubbar samtidigt
 • Denna utbildning kommer vi att göra löpande från vecka 6 och framåt
 • Anmälan till klubben.

Till vår hjälp har SGF tagit fram följande utbildningar och presentationer:

• Klubbpresentation: 1–2 timmar. Perfekt för regelkvällar på klubben. Hålls av utbildad representant på klubben (nivå 1 eller 2)
• Nivå 1: Deltagare t ex regelansvarig, klubbdomare, TK-ordförande, pro, klubbchef etc
• Nivå 2: Ca 16 timmar. Den nya distriktsdomarutbildningen

Här kommer en kort beskrivning från SGF av utbildningarna

R&A Nivå 2: (Distriktsdomare)

 • Går igenom det mesta, men på en grundligare nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course-set-up och avbrott
 • Det är 222 slides, varav ca 3/4 är text och ca 1/4 är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg
 • Räkna med ca 16 timmar. Helst över två dagar
 • Lagom gruppstorlek skulle kunna vara 30-40 personer
 • Målgruppen för Nivå 2 är främst regelkunniga/domare som är eller vill bli distriktsdomare
 • Vi ser detta som den nya distriktsdomarutbildningen, som också avslutas med ett test
 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga. Detta kommer först i digital form (troligtvis i okt-18) och sedan i tryckt form i troligtvis i jan/feb-19. Dessutom blir Official Guide the Rules of Golf (Decisionsamlingens ersättare) aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna

R&A Nivå 1: (Klubbens funktionärer inkl tränare)

 • Går igenom det mesta, men på en rätt ytlig nivå
 • Det är 173 slides, varav dryga hälften är text och knappa hälften är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg
 • Lagom gruppstorlek skulle kunna vara 30-40 personer
 • Ni ska kämpa med att varje klubb kommer med minst en elev. Någon måste ju kunna föra regelbudskapet vidare ut på klubb. På klubb kommer det sedan att finnas en ”Club presentation” (ca 90 min) att använda
 • Målgruppen för Nivå 1 är främst klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef, men passar också dam-, senior-. Elit- och junior- och tävlingskommitté
 • Det blir inget test
 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga. Detta kommer först i digital form (troligtvis i okt-18) och sedan i tryckt form, troligtvis i jan/feb-19

Verksamheten skall ske i samverkan med SISU-idrottsutbildarna, distriktets kommittéer, klubbar samt andra distrikt med målsättningen att samordna och erbjuda de utbildningar som rekommenderas av SGF och som efterfrågas av distriktets klubbar.

MGDF skall delta aktivt i samarbetet inom SGF bevaka klubbarnas intressen i utbildningsfrågor. Utbildningsverksamheten skall bedrivas i samstämmighet med SGF:s riktlinjer.