Utbildning

Verksamheten skall ske i samverkan med SISU-idrottsutbildarna, distriktets kommittéer, klubbar samt andra distrikt med målsättningen att samordna och erbjuda de utbildningar som rekommenderas av SGF och som efterfrågas av distriktets klubbar.

MGDF skall delta aktivt i samarbetet inom SGF bevaka klubbarnas intressen i utbildningsfrågor. Utbildningsverksamheten skall bedrivas i samstämmighet med SGF:s riktlinjer.