Regler och hcp

Nytt för 2017 är en lokal regel som tar bort plikten om man oavsiktligt rubbar bollen på green. Alla klubbar rekommenderas starkt att införa den här lokala regeln. Information har skickats till alla klubbar i distriktet.

Tänk på att du registrerar så många av dina ronder som möjligt. Därigenom får du ett mer rättvisande handicap. Tycker du att du har helt fel handicap skall du höra av dig till klubbens handicapansvarige.

Är du som tävlingsledare osäker på hur du skall hantera en situation kan du ringa till någon av distriktets domare för att få hjälp.

Via den här länken kan du hitta det mesta runt tävlingar, regler och handicap.