Regler och hcp

Nya regler för 2019

Nu finns det mesta runt de nya reglerna som gäller från 2019 på plats hos R&A. Du hittar det engelska materialet här  Även Regel-appen finns tillgänglig på svenska.

Nya handicapregler 2020

Tänk på att du registrerar så många av dina ronder som möjligt. Därigenom får du ett mer rättvisande handicap och ett bra underlag inför 2020. Tycker du att du har helt fel handicap skall du höra av dig till klubbens handicapansvarige.

Regelproblem under tävling

Är du som tävlingsledare osäker på hur du skall hantera en situation kan du ringa till någon av distriktets domare för att få hjälp.

Via den här länken kan du hitta det mesta runt tävlingar, regler och handicap.